Yá’át’ééh!

March 10, 2011 at 1:55 am (Uncategorized)

K’ad Diné Bizaad bóhoosh’aah áko lá hat’íí baa’ á’deeshłííł. Hmm..Shik’is Stacey bił bóhoosh’aah dóó íiyisíí nihił yá’át’ééh!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: